Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Visual Studio 2010

Ak chcete kurz nielen čítať, ale aj vlastnými rukami skúšať príklady na svojom počítači, mali by ste mať nainštalované Visual Studio 2010 alebo aspoň Visual C# 2010 Express. Tu je stručný návod na jeho inštaláciu a úvodné príklady.

Download a inštalácia

Ak vám nevadí nainštalovať si Visual Studio priamo vo vašom počítači, ďalej nasleduje postup. Ak si nechcete „zašpiniť“ vlastný počítač, zriaďte si nejaký virtuálny. Ak pracujete vo Win 7, tak virtualizácia vám vôbec nebude prekážať - práca bude dostatočne rýchla. Ja to teraz urobím tiež tak, aby som mal rovnaké vývojové prostredie na experimenty ako máte vy. Na vlastnom stroji totiž mám plné VS 2010 Premium a to sa občas chová trochu inak.

Postup pre Visual C# 2010 Express:

  1. Prejdite na stránku http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2010-Visual-CS. Pre lokálpatriotov v ČR musím poznamenať, že „CS“ na konci webovej adresy neznamená českú verziu Visual Studio, ale len písmenkový prepis názvu jazyka C# - od slov C-Sharp :-)
  2. Vyberte anglický jazyk a prevezmite malý webový inštalátor.
  3. Po jeho spustení sa Vám stiahne 147 MB a nainštaluje sa VS. Inštalácia tuším tvrdí, že bude potrebovať 2.4 GB na disku, ale môj virtuálny disk má po nej stále len 1.5 GB..

Na overenie inštalácie a úvodné povzbudenie si vytvoríme dva jednoduché projekty s nenáročnými príkladmi. Programový kód uvediem bez vysvetlenia - bude dostatočne názorný.

Na tento kurz si zriaďte osobitný adresár a všetky projekty umiestnite do neho. Ja budem používať adresár „S:\Kurzy\CsVfp“. Vy si pre moje projekty môžete zriadiť podadresár napr. s názvom Ipex.

Projekt Windows Console Application

Zriadiť nový projekt určite zvládnete - stačí vybrať tento typ projektu a zvoliť jeho umiestnenie a názov. Pomocou tlačidla Browse vyberte cestu „S:\Kurzy\CsVfp“ a v riadku Name zadajte názov projektu „KurzCon“. Žiaľ, VS Express ponúka výber adresára až pri prvom stlačení tlačidla „Save All“ vľavo hore na toolbare - odporúčam urobiť hneď.

Pre náš projekt, alebo presnejšie Solution (môže obsahovať viac projektov) tým vznikne adresár S:\Kurzy\CsVfp\KurzCon a v ňom súbory „Solution“ - „KurzCon.sln/suo“. Projektové súbory, zdrojáky a všetko ostatné vznikne vo vnútornom adresári „S:\Kurzy\CsVfp\KurzCon\KurzCon“.

V okne Solution Explorer (vpravo) nájdete programový modul Program.cs a vľavo uvidíte jeho obsah otvorený na editáciu. Do vnútorných zátvoriek metódy Main napíšte tento kód:

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine("Program sčítava celé čísla v riadku oddelené medzerou, končí po zadaní prázdneho riadku:");

            Console.WriteLine("Vaše čísla:");

 

            string sLine;

 

            while ((sLine = Console.ReadLine()) != "")

            {

                string[] sCisla = sLine.Trim().Split(' ');

 

                int nSuma = 0;

 

                foreach (string sCislo in sCisla)

                    nSuma += int.Parse(sCislo);

 

                Console.WriteLine(nSuma);

            }

        }

Potom stlačte F5 a program sa spustí - snáď si s ním poradíte :-)

Projekt Windows Forms Application

V menu File použite Close Solution a založte nový projekt. Vyberte správny typ projektu a zvoliť jeho umiestnenie a názov. Cesta bude rovnaká - „S:\Kurzy\CsVfp“ a v riadku Name zadajte „KurzWin“.

Pre naše Solution tým vznikne adresár S:\Kurzy\CsVfp\KurzWin a v ňom súbory „KurzWin.sln/suo“. Projektové súbory, zdrojáky a všetko ostatné vznikne vo vnútornom adresári „S:\Kurzy\CsVfp\KurzWin\KurzWin“.

A teraz poďme programovať:

V okne Solution Explorer (vpravo) premenujte formulár Form1.cs na „frmMain.cs“ - je to hlavný formulár vašej aplikácie. Formulár zväčšite obvyklým spôsobom a v okne Properties mu nastavte záhlavie vo vlastnosti Text na „Kurz C#“.

Že nevidíte okno Properties ? Kliknite „pravou myšou“ niekde na návrhovom okne a nájdete ho. Ak máte širokú obrazovku, chyťte okno Properties za hlavu a usaďte ho na tučnú šípku celkom napravo. Solution a Properties tak budú vedľa seba. Išlo to ?

Súbor Program.cs premenujte na App.cs - je to hlavný program aplikácie, ktorý zobrazí hlavné okno, a toto je moja obľúbená názvová konvencia. Ak chcete, nazrite do neho - môžete si všimnúť, že pri premenovaní hlavného formulára aplikácie na frmMain VS automaticky premenovalo aj odkaz na tento formulár. Nie je to úžasné ?

Teraz sa vráťme k designeru hlavného formulára frmMain.

Pozrite sa na ľavý okraj okna VS a nájdite niečo s názvom Toolbox. Keď nad tým postojíte myšou, vysunie sa okno s rôznymi ovládacími prvkami, ktoré možno položiť na formulár. Nájdite tam MenuStrip a ťahaním ho položte na formulár - usadí sa na ňom vľavo hore. To bude naše hlavné menu.

Keď na ňom jemne kliknete myšou, otvorí sa vám malé okienko na napísanie názvu menu - vložte tam text „Prvotné pokusy“. Tento text vzápätí uvidíte v okne Properties vo vlastnosti Text. Zájdite v tomto okne nahor a pozrite sa na vlastnosť Name - je tam nejaký hrozný automatický text - nahraďte ho jednoduchším „mnuPrvotnePokusy“.

Vráťte sa k návrhu menu a vytvorte v ňom prvú voľbu s textom „Poskakujúce tlačidlo“. Názov tejto voľby menu zmeňte na „mnuPrvotnePokusy_Hop“. Potom v designe urobte dvojklik na tejto voľbe menu a objaví sa vám miesto na zapísanie výkonného kódu pre túto voľbu menu. Tam napíšeme volanie formulára s hopkajúcim tlačidlom, ale až o chvíľu - najprv ho musíme vytvoriť.

Zájdite vpravo do Solution Explorera, na projekte KurzWin pravou myšou vyberte Add - New Item - Winfows Form a dajte mu meno frmHop.cs. Formulár s týmto menom sa doplní do projektu a otvorí sa aj na design. Trochu ho zväčšite a vo vlastnosti Text mu dajte rovnaký názov, ako sme dali do menu - „Poskakujúce tlačidlo“. Z Toolboxu na formulár položte Button, nazvite ho btnHop a do vlastnosti Text mu napíšte Hop.

V designe na tlačidle urobte dvojklik a v programovom kóde doplňte definíciu metódy btnHop_Click a celej triedy frmHop nasledovne:

    public partial class frmHop : Form

    {

        private Random Random;

  

        public frmHop()

        {

            this.InitializeComponent();

 

            this.Random = new Random();

        }

 

        private void btnHop_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.btnHop.Left += this.Random.Next(-50, 50);

            this.btnHop.Top  += this.Random.Next(-50, 50);

        }

    }

A teraz sa musíme vrátiť k nedorobenému kódu hlavného formulára a do metódy mnuPrvotnePokusy_Hop_Click doplňme volanie formulára frmHop:

        private void mnuPrvotnePokusy_Hop_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            new frmHop().Show();

        }

Potom stlačte F5 a program sa spustí - nech sa váš malý synček pohrá ...

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  14.02.2011, 12:40