Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Kurz C# pre znalcov VFP

Vážení priatelia,

vítam Vás na korešpondenčnom kurze MS Visual C# .NET v prostredí Visual Studio 2010. Kurz je určený pre erudovaných programátorov v prostredí Visual FoxPro, ktorí sa chcú oboznámiť s novým vývojovým prostredím a možno v ňom aj začať pracovať.

Organizácia kurzu

Kurz bude prezentovaný na webových stránkach školiacej a vývojárskej spoločnosti Ipex IT, s.r.o. http://www.ipex.sk/Software/CsVfp/00_Uvod.aspx a formou e-mailov v diskusnej skupine http://pandora.idnes.cz/conference/foxpro/. Duálna prezentácia je potrebná preto, že v tejto diskusnej skupine sa používajú len neformátované e-maily (plain text), ale my budeme chcieť ukázať aj obrázky a farebne formátovaný zdrojový kód z Visual Studia. Navyše web ponúka lepší prehľad o už prebraných témach.

Kurz je bezplatný, lebo .NET a C# mám rád a chcel by som aj Vám sprostredkovať niečo z jeho čistoty a produktivity. Viacerých bývalých fanúšikov VFP sa mi už podarilo „nakaziť“ a rád počúvam ako ich nová práca baví. Neskôr, ak sa kurz vydarí a bude pre Vás skutočným prínosom, nebudem sa brániť dobrovoľným príspevkom v rozumnej výške na spôsob „shareware“, lebo príprava jednotlivých lekcií mi zrejme zaberie týždne času (netto).

Každý týždeň chcem pripraviť 3 - 5 krátkych a ucelených lekcií a ku každej z nich očakávam doplňujúce otázky, pripomienky a možno aj opravy od skúsených kolegov. Vítané bude aj porovnanie preberaných prvkov s inými programovacími jazykmi, o ktorých niečo viete. Poznatky získané z diskusie spätne doplním na príslušné webové stránky s farebným odlíšením.

Interaktivitu považujem za veľmi dôležitú súčasť tohto kurzu - bez nej by asi bolo lepšie vziať do ruky knihu. Pomôcť by vám malo aj to, že problematiku vám budem dávkovať postupne a budem ju formulovať v kontexte našich spoločných znalostí z VFP. Písomná forma kurzu vám zase umožní sledovať ho v ľubovoľnej dennej dobe - napr. s pohárom piva v ruke niekedy pred polnocou :-)

Doteraz sa prihlásilo približne 20 záujemcov o kurz a budem rád, keď sa explicitne prihlásia aj ďalší. Aspoň budeme vedieť, kto všetko sa na kurze aktívne zúčastňuje. Verím, prvých niekoľko týždňov si príspevky v konferencii prečítajú aj tí, ktorí sa nechcú orientovať na C#. Neskôr, až budú témy náročnejšie a diskusia príliš bohatá, budeme si musieť založiť osobitnú konferenciu. Dúfam, že mi s tým niekto z vás pomôže.

Kto kurz berie vážne, a nie len orientačne, mal by s príkladmi sám experimentovať. Na tento účel si treba zadarmo stiahnuť a nainštalovať vývojové prostredie MS Visual C# 2010 Express zo stránky http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2010-Visual-CS. Neskôr sa zíde aj MS SQL Server 2008 alebo 2005 Express, lebo v tomto prostredí budeme pracovať s dátami. Ale nebránim sa ani tomu, keď niekto pridá do zbierky aj príklad na prácu DBF v ADO.NET. Ja zase dám k dobru zdroják na priame čítanie dát z DBF/FPT v C# - bez nainštalovaných ovládačov ADO.NET / ODBC pre VFP.

Na webe budem publikovať aj svoj projekt, v ktorom budem pripravovať príklady. Svoje experimenty môžete vykonávať priamo v ňom, ale bude lepšie založiť si aj vlastný projekt. Tak si budete môcť vždy prevziať novú verziu môjho projekty bez straty vlastných pokusov.

Odborné zázemie a spolupráca s Vami

Vo Visual C# .NET pracujem intenzívne už 5 rokov (od r. 2006) - ak nerátam malý ASP.NET projekt v roku 2002. Mám za sebou projekty typu:

 1. Win Console
 2. Win Forms (toto zo všetkého najviac)
 3. Win Setup (okrajovo)
 4. Web App
 5. Web Service
 6. SQL Server - uložené procedúry a funkcie
 7. Office 2007 Add-in
 8. rôzne ine technológie .NET - XML, Automation na Office, SQL Server Reporting, kryptovania, ...
 9. rôzne knižničné projekty k tomuto všetkému

Napriek tomu vo mne ešte stále drieme amatér a občas ma prekvapí úplná trivialita, ktorá sa dá pekne využiť a ja som na ňu ešte neprišiel. Napr. chápanie triedy DataView ako mechanizmu na „indexovanie dát“ v terminológii VFP, ako o tom píše Milan Kosina vo svojej príručke „Stopařův průvodce po ADO.NET a LINQ aneb Foxařův průvodce po práci s daty v .NET“ (nájdete na stránke http://msdn.microsoft.com/cs-cz/dd727769).

Takže neberte ma prosím úplne vážne a doprajte mi občasne nedomyslenosti, opomenutia alebo aj chyby. Kurz budem písať za pochodu a niekedy aj v časovom strese. Budem preto vďačný vám všetkým za podporu, korekcie a doplnenie. A občas ma poteší, keď sa niekto podujme spracovať niektorú tému namiesto mňa :-)

Takúto formu školenia som ešte nikdy neskúšal, takže uvidíme. Bude to off-line, ale interaktívne - možno viac workshop ako kurz ...

Dlhodobý plán kurzu

 1. Visual C# - podrobný prehľad jazyka - veľa najbližších týždňov strávime podrobným výkladom jazyka s praktickými ukážkach použitia jednotlivých jazykových konštrukcií v jednoduchej Win App. Toto by som vás chcel doslova naučiť - nielen ukázať a trochu komentovať.
 2. Win Form - princíp tvorby Win App, prehľad vizuálnych objektových tried a ich porovnanie s VFP.
 3. ADO.NET - princíp práce s dátami a príklady z praxe, ale trochu inak ako to pojal Milan Kosina - snáď jednoduchšie a bližšie k VFP.
 4. Web Form - princíp tvorby Web App s jednoduchými ukážkami - zložitejšie veci možno predvedie niekto iný z radov účastníkov :-)
 5. Iné drobnosti podľa záujmu

Takže do leta máme čo robiť - vydržíte ?

Zdravím

Sýkora

Alebo radšej Stano - môžeme si tykať ?

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  14.02.2011, 12:12