Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Partneri a spolupráca

Partnerské školiace inštitúcie:

Vzájomná propagácia produktov a služieb:

Ponúkame Vám propagáciu produktov a služieb Vašej firmy na našich kurzoch. Za prijateľnú cenu môžeme sprístupniť dodané materiály v písomnej alebo počítačovej forme širokému okruhu účastníkov (cca 3 000 ročne). Elektronické materiály môžeme umiestniť aj na obrazovkách našich počítačov v prostredí Windows 7:

  • textové alebo tabuľkové dokumenty pre MS Word alebo MS Excel
  • elektronické prezentácie pre MS PowerPoint
  • stránky www alebo odkazy na ne v sieti Internet
  • videozáznamy
  • demonštračné programy

Máme záujem aj o recipročnú službu v podobe propagácie našich kurzov a ostatných služieb prostredníctvom Vašej firmy.

Ak máte záujem o tento typ služieb, kontaktujte nás láskavo elektronickou poštou alebo telefonicky.

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  02.09.2017, 15:37