Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Unix / Linux - základy práce v systéme

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s operačným systémom Unix / Linux z hľadiska koncového používateľa, pracujúceho pri termináli alebo na osobnom počítači v lokálnej počítačovej sieti. Je vhodný aj ako úvodný kurz pre budúcich správcov systému a programátorov.

Obsah kurzu:

V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s filozofiou a základnými princípmi systému Unix / Linux, ďalej sa preberá práca so súbormi, najčastejšie používané príkazy, textové editory, riadenie tlače, základy práce v počítačovej sieti, riadenie procesov a na záver prehľad štandardného programového vybavenia systému.

Kurz je zameraný všeobecne a nie je viazaný na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix - FreeBSD alebo Linux - Red Hat, ale podľa potreby možno použiť aj iné verzie systému (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandrake, Slackware, Corel a pod.).

Na tento kurz nadväzuje osobitný kurz „Unix / Linux - pokročilá práca a programovanie v Shelli“, ktorý je určený pre mierne pokročilých používateľov systému.

Vstupné požiadavky: Všeobecná znalosť práce s počítačmi.
Cena kurzu: 245 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do systému
  • charakteristika, história a smerovanie ďalšieho vývoja systémov typu Unix
  • štruktúra a základné rysy systému
 • Prvé kroky v systéme
  • prihlásenie a odhlásenie sa používateľa, zmena hesla
  • základné príkazy systému
  • elektronické manuály a ďalšia dokumentácia k systému
 • Systém súborov
  • štruktúra a hierarchické členenie, absolútna a relatívna cesta
  • práca so súbormi a adresármi
  • prístupové práva
 • Textové editory - vi
  • filozofia a prvé kroky
  • jednoduchá editácia textu, práca s blokmi
  • ďalšie možnosti editora
  • porovnanie s inými editormi - joe, pico

2. DEŇ

 • Presmerovanie I/O operácií, programový kanál
 • Vyhľadávanie súborov - find
 • Kompresia a archivácia súborov - gzip, bzip2, compress, tar, ...
 • Tlač
  • miestne a vzdialené tlačiarne
  • riadenie tlačovej fronty
 • Elektronická pošta
  • programy pre prácu s elektronickou poštou - pine, mutt, elm
  • odoslanie, príjem a presmerovanie pošty
  • kódovanie a prenos binárnych súborov

3. DEŇ

 • Ďalšie komunikačné a sieťové prostriedky
  • komunikácia v rámci systému - talk, write
  • komunikácia medzi systémami - talk, telnet, scp, ssh, rlogin, rcp, rsh
  • prenos súborov medzi systémami - ftp, sftp
  • služby siete Internet - www, news
 • Procesy
  • štart a ukončenie procesov
  • zisťovanie informácií o procesoch
 • X-Windows
  • štart a zastavenie grafického podsystému
  • manažéri pracovnej plochy - KDE, GNOME, WindowMaker, BlackBox, ...
  • prehľad dostupných programových aplikácií - StarOffice a pod.


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35