Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Unix / Linux - pokročilá práca a programovanie v Shelli

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov operačného systému Unix / Linux, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme a jeho službách.

Obsah kurzu:

V úvode kurzu sa preberajú niektoré pokročilé nástroje v oblasti súborového systému a správy procesov. Nosnú časť výučby tvorí práca s najčastejšie používanými interpretermi príkazov (Bourne / TC shell) a programovanie skriptov v tomto prostredí, ďalej nasleduje prehľad dostupných programovacích jazykov a vývojových systémov pre prostredie Unix / Linux a stručná informácia o najčastejšie používaných pomocných a aplikačných programoch. Na záver kurzu je vyhradený určitý priestor na konzultácie špecifických problémov podľa požiadaviek účastníkov.

Kurz je zameraný všeobecne a nie je viazaný na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix - FreeBSD alebo Linux - Red Hat, ale podľa potreby možno použiť aj iné verzie systému (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandriva, Slackware a pod.).

Na tento kurz nadväzuje osobitný kurz s názvom „Unix / Linux - správa systému“.

Vstupné požiadavky: Základné pojmy a znalosti v rozsahu kurzu „Unix / Linux - základy práce v systéme“.
Cena kurzu: 270 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Systém súborov - pokročilá práca so súbormi a adresármi
 • Procesy - neinteraktívne spúšťanie a plánovanie procesov
 • Interpretery príkazov - shell
  • všeobecné princípy a pravidlá
  • typy interpreterov príkazov, ich porovnanie a rozdiely - sh, tcsh, csh, bash, ksh, zsh, ...
 • Bourne shell a TC shell - sh, tcsh
  • príkazy, špeciálne znaky
  • zreťazené a podmienené príkazy
  • beh programov na pozadí
  • premenné shell-u a ich použitie

2. DEŇ

 • Regulárne výrazy a ich použitie
 • Programovanie skriptov v prostredí Bourne shell a TC shell
  • postupnosť príkazov
  • vetvenie - podmienky
  • cyklus
  • funkcie, návratové hodnoty, atď.

3. DEŇ

 • Programovacie jazyky a vývojové systémy - prehľad možností
  • kompilátory a knižnice
  • ladiace nástroje
 • Prehľad najčastejšie používaných pomocných a aplikačných programov
 • Konzultácie podľa požiadaviek účastníkov


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35