Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - pokročilé štatistické metódy

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na štatistické spracovanie údajov a precvičiť si ich použitie na konkrétnych príkladoch z praxe.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa naučia používať špecializované štatistické funkcie a nástroje na analýzu údajov.
Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce v programe MS Excel a základné znalosti z oboru štatistika.
Cena kurzu: 75 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

  • Možnosti štatistických analýz v programe MS Excel
  • Zhrnutie základných štatistických pojmov
  • Štatistické funkcie
  • Základné štatistické ukazovatele, základný štatistický rozbor, histogram
  • Štatistické nástroje
  • Štatistická analýza vývoja ukazovateľov a prognózy - lineárne a exponenciálne regresie a trendy, kĺzavé priemery
  • Testovanie hypotéz
  • Korelácia a kovariancia
  • Rriešiteľ (Solver) na riešenie úloh
  • Využitie kontingečných tabuliek pri štatistických analýzach


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35