Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - makrá a úvod do VBA

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov programu MS Excel, ktorí chcú čo najviac automatizovať svoju prácu s tabuľkami pomocou makier alebo v jazyku VBA.

Predmet kurzu:

VBA - Visual Basic for Applications je programovací nástroj spoločnosti Microsoft, ktorý je zabudovaný prakticky do všetkých programov v kancelárskom balíku MS Office. Je to jednoduchý programovací jazyk staršieho typu s podporou pre objektovo orientované programovanie. Jeho hlavná sila spočíva v tom, že programátor má prístup k vnútornému svetu programu Excel a môže v ňom robiť takmer všetko to, čo možno vykonať manuálne pomocou klávesnice a myši.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa naučia používať makrá, čítať a upravovať jednoduchý programový kód v jazyku VBA a písať vlasné programové nástroje na automatizáciu jednoduchších úloh.
Vstupné požiadavky: Mierne pokročilá znalosť práce v programe MS Excel. Vítané sú určité skúsenosti s tvorbou jednoduchých makier.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Makrá a ich použitie v programe MS Excel
  • makro ako nástroj na záznam a mechanické zopakovanie zvolenej postupnsti krokov
  • záznam makra a jeho označenie "horúcou" klávesou
  • spúšťanie a ladenie makier
  • zobrazenie zaznamenaného makra v kóde VBA
  • úprava kódu makra – odstraňovanie nadbytočných riadkov, úprava príkazov
 • VBA ako silný nástroj na automatizáciu procesov v programe MS Excel
  • význam a možnosti použitia
  • charakter programovacieho jazyka
  • pracovné (vývojové) prostredie
 • Úvod do programovania v jazyku VBA
  • dátové typy - numerické, znakové, dátumové, objektové
  • premenné, polia, konštanty
  • výrazy a operátory - aritmetické, znakové, relačné, logické
  • použitie štandardných funkcií
  • riadenie behu programu - podmienky, cykly, volanie procedúr, odovzdávanie parametre
  • objekty, vlastnosti, metódy a udalosti objektov
 • Objektový model vnútorného sveta programu MS Excel
  • práca so zošitmi a listami tabuľkových súborov
  • otvorenie zošita
  • prístup k jednotlivým listom v zošite
  • prístup k jednotlivým bunkám listu, práca s rozsahom buniek
 • Možnosti spúšťania programových modulov
  • definícia a použitie vlastných (používateľských) funkcií a procedúr
  • ovládacie prvky na liste
  • panely nástrojov a ponuky - tvorba a použitie
  • udalosti listu a súboru MS Excel – open event


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35