Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - formuláre vo VBA

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí už vedia programovať vo VBA a chcú sa oboznámiť s technikou tvorby a použitia formulárov.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa naučia zostavovať formuláre a podrobne sa oboznámia so základnými typmi ovládacích prvkov na nich.
Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce v programe MS Excel a znalosť programovania v jazyku VBA.
Cena kurzu: 135 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Na čo sú dobré formuláre v programe MS Excel a na čo nie
 • Zapojenie formulárov do pracovného prostredia programu
 • Vytvorenie, spúšťanie, skrývanie a zatváranie formulárov
 • Návrh formulára a vkladanie ovládacích prvkov na formulár- textbox, combobox, button, label, checkbox
 • Práca s najčastejšie používanými prvkami podrobne - textbox a combobox
 • Zapájanie prvkov formulára do procedúr a prepájanie s prostredím MS Excel
 • Udalosti formulára - initialize, terminate, queryclose

2. DEŇ

 • Pokročilé udalosti prvkov na formulára - keyup, keydown, mouseup, mousedown
 • Použitie prvku refedit na formulári
 • Ďalšie typy prvkov - záložky, frame, treeview (strom), listview, calendar, owc components
 • Volanie podformulárov
 • Pripojenie ponukového menu pre prvky formulára - popup menu na pravé tlačítko myši
 • Ukladanie nastavení formulára (napr. aby sa nabudúce spustil so zaškrtnutými možnosťami ako sme nechali naposledy)
 • Otváranie viacerých formulárov naraz, spustenie viacerých inštancií toho istého formulára


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35