Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - práca s databázou vo VBA

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí už vedia programovať vo VBA a chcú tento nástroj využiť na automatizáciu práce s databázami.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa naučia programovo pripojiť k databáze, importovať údaje z databázy do tabuliek a spätne aktualizovať údaje v databáze.
Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce v programe MS Excel, znalosť programovania v jazyku VBA a základy databázového spracovania údajov.
Cena kurzu: 135 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

  • Objektový model knižnice ADODB na prácu s údajmi v databázach
  • Pripojenie k databáze - objekt Connection
  • Načítanie údajov z tabuliek v databáze - objekty Recordset a Field
  • Vloženie načítaných údajov priamo do hárkov, comboboxov a formulárov
  • Vloženie načítaných údajov do polí a až následne do hárkov - zložitejšie ale rýchlejšie

2. DEŇ

  • Jazyk SQL - príkazy select, insert, update, delete, klauzuly where, order, join
  • Uloženie zmenených údajov späť do databázy
  • Objekty knižnice ADODB podrobnejšie - Connection, Recordset a Field


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35