Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - pokročilé funkcie

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s najčastejšie používanými funkciami vo výrazoch a na konkrétnych príkladoch si precvičiť ich praktické využitie.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na praktické využitie často používaných funkcií pri kalkuláciách v tabuľkách.
Vstupné požiadavky: Mierne pokročilá znalosť práce v programe MS Excel.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

  • Funkcie pre mierne pokročilých - if, vlookup, index, match, getpivotdata a pod.
  • Pokročilá práca s textom, dátumami a percentami
  • Vnáranie volaných funkcií
  • Nástroje na kontrolu vzorcov


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35