Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - analýza databázových údajov - OLAP

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú oboznámiť s možnosťami analytického spracovania databázových údajov technikou OLAP.

Predmet kurzu:

OLAP (On-Line Analytical Processing) je nadstavba databázového systému, ktorá umožňuje uchovávať a analyticky vyhodnocovať vybrané údaje z veľkých databáz. Analytická databáza obsahujú predspracované sumáre kľúčových ukazovateľov z produkčnej databázy, rozčlenené podľa vybraných kritérií. Sú to tzv. multidimenzionálne analytické kocky, ktoré umožňujú rýchlu analýzu predspracovaných dát pre potreby rozhodovania (BI - Business Intelligence). V programe MS Excel sa analytické dáta prezentujú ako kontingenčné tabuľky.

Obsah kurzu:

Kurz poskytuje ucelený prehľad základných pojmov a nástrojov v oblasti analýzy dát technikou OLAP a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich typické použitie.
Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s programom MS Excel.
Cena kurzu: 90 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Základné pojmy a princípy OLAP
  • multidimenzionálna analytická kocka
  • fakty - numericky vyjadrené hodnoty, ktoré sú predmetom analýzy
  • dimenzie - analytické kritériá na posudzovanie faktov, ktoré možno rôzne kombinovať a filtrovať
  • princíp analytického spracovania údajov, hierarchický charakter dimenzií
 • Analytická databáza - ukážka
  • návrh analytickej kocky
  • plnenie kocky predspracovanými dátami z produkčnej databázy
 • Off-line analýza údajov - statický dátový zdroj
  • analytické kocky uložené v dátových súboroch
  • prístup k súborom z programu MS Excel
  • možnosti analýzy údajov
 • On-line analýza údajov - MS SQL Server OLAP (SSAS)
  • prístup k databáze OLAP z programu MS Excel
  • možnosti analýzy údajov
 • Doplnkové nástroje na prácu so serverom OLAP v prostredí MS Excel (extensions)
  • OLAP PivotTable Extensions (CodePlex)


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35