Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - základy práce s databázou

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov programu MS Excel, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s možnosťami spolupráce programu s databázami.

Obsah kurzu:

Kurz poskytuje ucelený prehľad základných pojmov a nástrojov z oblasti databáz a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich použitie na riešenie typických úloh z databázovej praxe.

Ďalšie možnosti spolupráce s databázami sa preberajú v kurze MS Excel - práca s databázou vo VBA.

Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s programom MS Excel.
Cena kurzu: 75 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Základné pojmy a princípy databázového spracovania údajov
  • databáza, tabuľka, riadok, stĺpec, typy údajov, väzby medzi tabuľkami
  • prístup k údajom, pohľady, uložené procedúry
  • nástroje a jazyky na vyhľadávanie údajov
  • analógie a rozdiely oproti interným dátam v programe MS Excel
 • Možnosti spolupráce s databázami v programe MS Excel
  • prístup k databázam - OLE DB, ODBC
  • definícia dátových zdrojov v systéme Windows
  • interné nástroje programu na vyhľadávanie a výber údajov z databáz
  • import údajov z rôznych dátových zdrojov
  • export údajov zo zošitu v rôznych dátových formátoch - vrátane XML
 • Použitie programu MS Query
  • údajové zdroje podporované MS Query
  • práca s tabuľkami a ich stĺpcami, prepojenie tabuliek
  • výber a transformácia údajov, výpočty a použitie funkcií
  • výber a usporiadanie záznamov
 • Spracovanie databázových údajov v prostredí MS Excel
  • výber a usporiadanie záznamov
  • tvorba súhrnov a práca s nimi
  • kontingenčná (krížová) tabuľka
  • práca s databázovými funkciami
  • formuláre


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35