Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - pre controllerov

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre náročnejších používateľov programu MS Excel, ktorí pomocou neho pripravujú rôzne štatistiky, reporty, plány a pod. Osobitne vhodný je pre tých, ktorí pomocou MS Excelu analyzujú dáta a získavajú tak požadované informácie pre seba alebo svojich nadriadených. To sa týka najmä controllerov, ekonómov, finančníkov, marketingových pracovníkov, ako aj vrcholových a stredných manažérov v rôznych typoch organizácií.

Obsah kurzu:

Kurz vám predstaví MS Excel ako mocný nástroj controllera, ktorý z dát podnikového informačného systémou dokáže vyťažiť informácie potrebné pre riadenie organizácie. Pomocou rôznych programových doplnkov sa z neho môže stať výkonný nástroj na plánovanie, reporting a analýzu dát. Okrem týchto zručnosti Vás na praktických príkladoch oboznámime s problematikou controllingu a jeho aplikácie v oblasti riadenia nákladov, odbytu, projektov a pod.

Študijné materiály ku kurzu - dáta a riešenia použité na kurze.

Vstupné požiadavky: Pokročilé skúsenosti s programom MS Excel, znalosť jazyka SQL na prácu s databázou a znalosť controllingovej problematiky.
V prípade potreby kurz možno absolvovať aj bez týchto znalostí - účastník tak získa prehľad o možnostiach využitia programu MS Excel v danej oblasti a o postupoch, s ktorými sa bude musieť ešte podrobnejšie oboznámiť.
Cena kurzu: 295 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Možnosti MS Excelu pre prácu s dátami
  • import externých dát
  • triedenie a filtrovanie dát
  • kontingenčné tabuľky a grafy
 • Excel Add-in for SQL Server Analysis Services
 • PALO OLAP Excel Add-In
 • PALO Server

2. DEŇ

 • Použitie v oblasti ekonomických dát
  • súvaha, výsledovka, používateľsky definované výkazy
 • Použitie v oblasti odbytových dát
  • prehľad predaja podľa výrobkov, odberateľov, regiónov
 • Použitie pri tvorbe plánov
  • dvojrozmerné a multidimenzionálne plánovanie
 • Analýza dát
  • vyhľadávanie informácií, drill-down, dynamické filtrovanie
 • Jednoduchá EIS aplikácia


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35