Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 365 - základy

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o spracovanie numerických, textových a iných údajov vo forme tabuliek, ktorí sa chcú oboznámiť so základmi použitia tabuľkového procesora MS Excel. Je vhodný aj pre menej skúsených účastníkov, lebo výuka prebieha voľnejším tempom, čo vytvára dostatočný priestor na individuálnu prácu s účastníkmi a na dôslednejšie precvičenie preberanej problematiky.

Predmet kurzu:

Program MS Excel patrí k najlepším a najviac používaným tabuľkovým procesorom v súčasnosti. Vyznačuje sa rozsiahlou ponukou funkcií, jednoduchou obsluhou a používateľským komfortom. Výsledky spracovania možno prezentovať tabuľkovo aj graficky, náročnejšie úlohy možno riešiť pomocou zabudovaných funkcií a makrojazyka (VBA - Visual Basic for Applications). Vo verzii 2013 program prináša nové nástroje na analýzu dát, Power Query, Power View, Power Pivot, samostatné okno pre každý zošit a niekoľko nových funkcií. Vo verzii 2016 program komplexnejšie podporuje tímovú spoluprácu na webe a ďalej zdokonaľuje nástroje na analýzu dát.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie práce s programom MS Excel a na získanie určitej zručnosti pri riešení bežných tabuľkových úloh. Dôraz sa kladie na základné služby programu a individuálnu prácu s účastníkmi.

Na tento kurz nadväzujú kurzy pre mierne pokročilých a pokročilých používateľov programu, v ktorých sa preberajú niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows.
Cena kurzu: 95 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Tabuľkový procesor MS Excel
  • charakteristika, prehľad funkčných možností, princíp činnosti a základné pojmy
  • vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky)
 • Základy práce s tabuľkou a dokumentom
  • otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
  • pohyb v tabuľke, zápis a úprava údajov, typy údajov (text, číslo, mena, dátum, …)
  • označovanie, kopírovanie, presun a mazanie údajov, úprava označených údajov
  • prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače
 • Formátovanie a úprava tabuliek
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
  • rozmery a hlavičky riadkov a stĺpcov, vkladanie a rušenie riadkov a stĺpcov
  • formát, zarovnanie, orientácia, obrysy a tieňovanie údajov, typy písma
  • inteligentné značky
  • štýl údajov, definícia a použitie štýlov

2. DEŇ

 • Kalkulácie v tabuľkách, mená a funkcie
  • vzorce a ich zápis, numerické, znakové a logické výrazy, štandardné funkcie
  • automatické súčty v rámci listu a cez viacero listov
  • kopírovanie vzorcov a údajov, rekalkulácia hodnôt
  • pomenovanie buniek a častí tabuliek, absolútna a relatívna adresácia údajov
  • vytváranie sérií čísel, textov a číslovaných textov
 • Práca s viacerými tabuľkami, previazanie tabuliek, prenos údajov medzi tabuľkami
 • Grafické zobrazenie údajov - typy grafov, ich tvorba, úprava, formátovanie a tlač
 • Ďalšie nástroje a služby
  • hľadanie a náhrady údajov
  • práca vo viacerých jazykoch
  • kontrola gramatiky a pravopisu, automatické opravy v texte
  • súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
  • podokno úloh Zdroje informácií
  • import údajov z databáz, webových stránok a iných zdrojov
  • export údajov v rôznych formátoch, použitie formátu XML
 • Šablóny - tvorba a použitie
 • Nastavenie pracovného prostredia - automatické ukladanie dokumentov a pod.
 • Podpora na webovom serveri MS Office Online
 • Stručný prehľad ďalších služieb programu - krížové (kontingenčné) tabuľky, štatistické výpočty, práca s databázami, grafické objekty, používateľské funkcie, podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35