Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Projektové riadenie - praktické postupy a kritické chyby

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých projektových manažérov, ktorí sa chcú oboznámiť s odporúčanými postupmi a praktickými skúsenosťami pri riadení typických projektov a vyhnúť sa častým chybám.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na praktické skúsenosti, odporúčané postupy a kritické chyby, ktoré sa často objavujú v projektovej praxi.
Vstupné požiadavky: Pochopenie základných princípov projektového riadenia a zvládnutie bežných postupov pri plánovaní a riadení projektov.
Cena kurzu: 325 €  +  DPH 20 %

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35