Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

XML - dátové štruktúry a technológie

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre konzultantov, analytikov, programátorov a ďalších záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi jazyka XML a možnosťami jeho využitia na spracovanie, prenos, publikovanie a uchovanie dát a z nich odvodených dokumentov.

Predmet kurzu:

XML (Extensible Markup Language) je znakovo orientovaný formát zápisu hierarchicky štruktúrovaných dát, ktorý na základe určitých pravidiel dovoľuje vytvárať takmer ľubovoľné dátové konštrukcie. V najjednoduchšom prípade to môže byť napr. jeden alebo niekoľko záznamov z určitej tabuľky v databáze alebo v tabuľkovom procesore, ktoré treba preniesť z jedného systému do druhého. V zložitejšom prípade to môže byť napr. ucelený strapec údajov o vybranom zamestnancovi alebo obsah faktúry, ktorá sa má elektronicky preniesť z jednej organizácie do druhej. Na báze tejto technológie je vybudovaných množstvo ďalších dátových štruktúr a nástrojov, pomocou ktorých možno vytvárať pomerne komplexné a pritom dostatočne flexibilné systémy na spracovanie a transformáciu dát. Dáta vo formáte XML sa často používajú aj ako podklad na generovanie webových stránok a iných dokumentov vo formáte HTML.

Obsah kurzu:

Základ výuky tvorí samotný jazyk XML a XML dokumenty. Veľká pozornosť sa však venuje aj sprievodným dátovým formátom a technológiám, a to najmä XML schémam - XSD, transformáciám dát - XSL / XSLT, práci s XML pomocou DOM, XmlReader a XmlWriter v prostredí Microsoft .NET Framework a pod.
Vstupné požiadavky: Znalosť HTML, základy JavaScriptu a DOM (Document Object Model).
Cena kurzu: 270 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do jazyka XML
  • problematika výmeny dát a publikovanie dokumentov
  • krátka história
  • prehľad syntaxe jazyka
 • Značkovanie dokumentu
  • elementy, atribúty
  • rezervované atribúty
  • deklarácie
 • Fyzická štruktúra
  • definovanie entity
  • entity pre definovanie znakov
  • obmedzenia
 • Logická štruktúra dokumentu - XSD - XML Schema Definition
  • štruktúra XSD
  • deklarácia elementov a atribútov
  • parametrové entity, sekcie
  • problémy spracovania XSD

2. DEŇ

 • Model dokumentu - XSD
  • analýza dokumentu
  • návrh a architektúra XSD
  • písanie a ladenie XSD
  • príklady XSD
 • Problémy „bielych“ znakov
  • normalizácia
  • medzery a nejednoznačné medzery
 • Menný priestor - Namespace
  • identifikácie, štandardy, použitie
 • Spracovanie dát XML
  • zápis a čítanie XML, spracovanie udalostí
  • stromová štruktúra údajov, manipulácie, porovnanie
  • DOM - Document Object Model
  • transformačné nástroje
 • Spracovanie dokumentu XML
  • spracovanie externých entít
  • formát XML Catalog
 • Navigácia - URL a XPATH
 • Hypertextové odkazy
  • syntax
  • rozšírenie URL
  • XPointer
  • chovanie odkazov a konflikty mien atribútov
 • Formátovanie dokumentov - XSL a XSLT - Extensible Stylesheet Language, XSL Transformations
  • XSLT
  • problémy XSD
  • XSL

3. DEŇ

 • Kaskádne štýly
  • vlastnosti
  • mapovanie a pravidlá
  • HTML a CSS
 • SGML
  • deklarácia
  • ďalšie vlastnosti XSD
  • konverzia do XML a techniky minimalizácie značkovania
 • Implementácia a podpora pre XML v prostredí Microsoft .NET Framework, ADO.NET a ASP.NET
  • prístup k XML z ASP.NET - XMLReader, XMLWriter
  • XML a DataSet
  • webové služby
  • pokročilé techniky spracovania XML


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35