Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 4.7 WPF

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre tvorcov komplexných programových systémov pre operačný systém Windows, ktorí sa chcú oboznámiť s novou koncepciou vývoja aplikácií pomocou technológií WPF na platforme .NET Framework.

Predmet kurzu:

WPF - Windows Presentation Foundation je pomerne nová technológia spoločnosti Microsoft na vývoj aplikácií pre operačný systém Windows. Aplikáciám poskytuje bohatšie používateľské rozhranie s novou sadou ovládacích prvkov, ktoré sa opierajú o vektorovú grafiku. Základ každého projektu tvorí Extensible Application Markup Language (XAML), v ktorom sa zachytávajú designerské prvky projektu. K nim sa potom pripája programový kód, ktorý riadi činnosť aplikácie.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia so štruktúrou projektu typu WPF, naučia sa používať nové riadiace prvky na formulároch, pripájať k nim programový kód a na základe toho zostaviť funkčnú aplikáciu.
Vstupné požiadavky: Znalosť programovacieho jazyka Visual C# alebo Visual Basic v rozsahu potrebnom na pochopenie preberaných príkladov a určité skúsenosti s databázami.
Cena kurzu: 295 €  +  DPH 20 %

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35