Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

UML - pre biznis analytikov

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre analytikov a správcov firemných procesov, ktorí chcú využiť technológiu UML pri návrhu nových alebo inovovaných informačných systémov v organizácii.

Predmet kurzu:

UML - Unified Modeling Language bol vytvorený ako nástroj pre vzájomné dorozumenie sa biznisu a IT pri návrhu a realizácii informačných systémov. Postupom času sa však čoraz viac využíva na strane IT. Ak si však obe strany majú rozumieť, je nevyhnutné, aby aj zástupcovia biznisu dokázali aspoň v obmedzenej miere komunikovať spoločným dorozumievacím jazykom.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými technikami analýzy firemných procesov a naučia sa ich modelovať pomocou UML. Veľká pozornosť sa venuje rôznym diagramom, ktoré prezentujú výstup z procesu analýzy a návrhu nového systému a stávajú sa súčasťou zadania projektu jeho implementácie.
Vstupné požiadavky: Základy systémového inžinierstva a projektového riadenia.
Cena kurzu: 215 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Prečo si IT a biznis nerozumejú
 • Projekty v procesne riadenej spoločnosti
 • Spôsoby analýzy End-to-End biznis procesov
 • Historia a vývoj UML
 • Nástroje pre tvorbu UML diagramov
 • Štruktúra UML
 • Notácia – grafické elementy a pravidla pre ich používanie
 • Metamodel UML – infrastructure, superstructure
 • Diagramy – štrukturálne, behaviorálne (komplexný prehľad)
 • Štrukturálne diagramy – IT orientované (Class diagram)
 • Behaviorálne diagramy – biznis orientované (Use Case diagram, Activity diagram, Stavový diagram)
 • Use Case diagram – tvorba reálnych príkladov (banka, poistovna, obchod ...)
 • Activity diagram – tvorba reálnych príkladov
 • Špecifikácia požiadaviek – dokument ako súčasť zadania projektu


Copyright © 1997-2020  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35