Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

JavaScript

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov webových stránok, ktorí chcú zvýšiť profesionálnu úroveň svojich prezentácií a vytvárať komplexnejšie komunikačné systémy v prostredí Internet / Intranet.

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov základy programovania v jazyku JavaScript a ukázať im jeho typické použitie. V úvode kurzu sa preberá základná syntax jazyka, príkazy, riadiace štruktúry, typy hodnôt, premenné, výrazy a funkcie. Podrobne sa preberá najmä technika objektového programovania, spracovanie udalostí a dôležité objekty - ich vlastnosti, metódy a použitie. Osobitná pozornosť sa venuje práci s oknami, rámcami a formulármi, programovaniu špeciálnych efektov a technike ladenia programov.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov tvorby webových stránok na úrovni kurzu HTML a CSS.
Cena kurzu: 245 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Vznik, história a použitie jazyka
 • Základná syntax jazyka
  • rezervované slová, komentáre, použitie malých a veľkých písmen
  • príkazy
  • typy hodnôt, konštanty (literály), premenné, polia
  • výrazy, operátory (aritmetické, relačné, logické, bitové, priradenie), priorita vyhodnocovania
  • funkcie a ich argumenty
 • Udalosti (events) a ich spracovanie
 • Objekty, vlastnosti, metódy

2. DEŇ

 • Príkazy a riadiace štruktúry
  • vetvenie - if
  • cykly - while, for
 • Funkcie - význam a použitie
  • štandardné funkcie
  • používateľom definované funkcie
 • Objekty Internetového prehliadača, okná, rámce, formuláre
 • Programovanie špeciálnych efektov
  • zmena obrázkov na stránke
  • stavový riadok, ...

3. DEŇ

 • Použitie obrázkových máp na strane klienta a servera
 • Cookies
 • Dynamické HTML
 • Zaujímavé príklady použitia jazyka
 • Techniky ladenia programov
 • JavaScript a bezpečnosť


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35