Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Java - technológie pre pokročilých

4 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých programátorov v jazyku Java, ktorí chcú zvládnuť náročnejšie technológie, určené na tvorbu profesionálnych aplikácií.

Obsah kurzu:

Na kurze sa preberá tvorba grafických aplikácií, tvorba dynamických stránok na webovom serveri, vzdialená komunikácia medzi programami a niektoré ďalšie technológie podľa aktuálnych poznatkov z praxe.

Výuka je nezávislá na špecifikách konkrétnej vývojovej platformy - Oracle JDeveloper, MS Visual J#.

Vstupné požiadavky: Znalosť jazyka v rozsahu kurzu Java - programovací jazyk a základné knižnice.
Cena kurzu: 355 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Tvorba grafických aplikácií - SWING
  • porovnanie s technológiou AWT
  • prehľad balíkov SWING
  • widgets - pripravené triedy - JPanel, Icon, JLabel, JButton ...
  • definovanie vzhľadu okien pomocou tried Layout Manager
  • reakcie na udalosti v grafike

2. DEŇ

 • Dynamické stránky Html v Jave - SERVLETY a JSP (Java Server Pages)
  • filozofia a výhody použitia Javy na tvorbu Html stránok
  • spracovanie požiadaviek www klienta - prehliadača stránok
  • generovanie odozvy a poslanie odpovede klientovi
  • identifikácia klienta, tvorba Sessions
  • bezpečnosť, overenie hesla, zobrazovanie diakritiky

3. DEŇ

 • Komunikácia v Jave - výmena informácií medzi programami
  • princípy vzdialenej komunikácie medzi triedami
  • komunikácia pomocou TCPIP/socket, RMI, CORBA

4. DEŇ

 • Ďalšie technológie podľa požiadaviek účastníkov


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35