Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Java - programovací jazyk a základné knižnice

5 dní, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre začínajúcich programátorov v jazyku Java.

Obsah kurzu:

Podrobný výklad a praktické cvičenia ku všetkým prvkom jazyka a prehľad štandardných knižníc.

Výuka je nezávislá na špecifikách konkrétnej vývojovej platformy - Oracle JDeveloper, MS Visual J#.

Vstupné požiadavky: Vítaná je znalosť niektorého z programovacích jazykov C / C++ / C#.
Cena kurzu: 395 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • História Javy, vlastnosti jazyka
 • Základné prvky jazyka, dátové typy, identifikátory, kľúčové slová, riadenie toku
 • Objektové programovanie - triedy a objekty
 • Členy v triede - atribúty a metódy, statické členy, konštanty
 • Porovnanie primitívnych a objektových dátových typov
 • Porovnanie s jazykmi C++ a C#
 • Príkazy na generovanie dokumentácie

2. DEŇ

 • Dedičnosť, abstraktné triedy, interface
 • Balíky tried, prístup k členom tried
 • Implementácia call back pomocou interface
 • Vytváranie a spracovanie výnimiek
 • Informácie o type počas behu programu
 • Vnorené triedy
 • Nastavenie prostredia, classpath, formát jar

3. DEŇ

 • Tvorba grafických aplikácií, triedy pre prácu v grafike
 • Riadenie layoutu, spracovanie udalostí grafických prvkov
 • Porovnanie starej a novej verzie knižnice awt
 • Tvorba appletov, parametre appletu, štandardné metódy
 • Bezpečnostné obmedzenia pre applet vo www prehliadačoch

4. DEŇ

 • Práca so súbormi a streamami
 • Sieťové programovanie pomocou protokolu TCP a UDP
 • Tvorba klient / server aplikácie a appletu
 • Multithreading a synchronizácia
 • Zamykanie a riadenie prístupu k spoločným údajom

5. DEŇ

 • Serializácia a riadenie serializácie členov triedy
 • Zipovanie, prístup k databázam, kolekcie
 • Ďalšie používané triedy
 • Použitie vývojového prostredia
 • Zoznámenie s technológiou beans, swing, rmi, corba, java server pages, ...


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35