Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SharePoint 2016 / 2013 - ako začať

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre členov a manažérov pracovných tímov, ktorí si chcú vytvoriť spoločné pracovné prostredie pre svoje projekty vo firemnom intranete a zdieľať v ňom všetky potrebné informácie a dokumenty. Kurz ponúka úvod do webového systému MS SharePoint pre začínajúcich používateľov a tvorcov takýchto riešení.

Predmet kurzu:

SharePoint slúži na podporu tímovej komunikácie a spolupráce. Umožňuje jednoduchú správu a použitie zdieľaného webového priestoru, ktorý možno využiť na tvorbu a prezentáciu vlastných webových stránok, uloženie súborov, spoluprácu na tvorbe dokumentov MS Office, zdieľanie kontaktov, úloh, udalostí a ďalších informácií. Správcom tímov a webov umožňuje ľahko spravovať obsah a činnosti na webe a je otvorený aj na tvorbu vlastných programových aplikácií. Weby SharePoint sa typicky využívajú v sieti intranet, ale formou cloudu alebo web-hostingu sú dostupné aj na verejných serveroch za prijateľný poplatok alebo aj zadarmo. Takto ich môžu využiť aj voľnejšie zoskupenia ľudí, napr. virtuálne projektové tímy, ktorých členovia pracujú na rôznych miestach a s nerovnakou technickou infraštruktúrou.

SharePoint je postavený na operačnom systéme MS Windows Server a jeho webových službách. Na ukladanie dát používa databázový systém MS SQL Server.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s koncepciou a možnosťami využitia systému a spoznajú jeho základné nástroje. Vytvoria si vlastný webový priestor na prácu so systémom a naučia sa pracovať so šablónami, údajmi, súbormi a dokumentmi (MS Office a iné). Ďalej sa naučia používať zdieľané kontakty, kalendár, úlohy a niektoré ďalšie komunikačné nástroje. Stručne sa zoznámia s nástrojmi na tvorbu a úpravu vlastných webových stránok, s možnosťami segmentácie zdieľaných informácií a riadenia prístupu k nim pre jednotlivé úrovne používateľov.

Odborný výklad je spojený s praktickými ukážkami a samostatnými cvičeniami v systéme.

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí internetu / intranetu a bežné skúsenosti s programami MS Office.
Cena kurzu: 90 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Možnosti a typické scenáre použitia systému
 • Weby a pracovné priestory
  • tímový web a jeho štruktúra
  • pracovné priestory dokumentov
  • šablóna tímového webu
  • ovládacie prvky na stránkach
  • prepojenia a oznámenia
 • Práca so súbormi a dokumentmi
  • vytváranie, úprava a ukladanie dokumentov
  • výhradný prístup k dokumentom (check-in) a správa verzií dokumentov
  • spolupráca s programami MS Office
  • knižnice dokumentov, obrázkov a formulárov
  • verejné dokumenty
 • Webové stránky
  • tvorba a úprava vlastných webových stránok
  • obsah a grafická úprava stránok
 • Práca s údajmi
  • zdieľané údaje a zoznamy
  • zdieľané kontakty, kalendár a úlohy, spolupráca s programom MS Outlook
  • práca s databázou
 • Ďalšie služby systému
  • obeh dokumentov (workflow)
  • blogovanie, diskusné panely a prieskumy
  • použitie pracovnej plochy
  • vyhľadávanie v systéme
  • riadenia prístupu k stránkam a súborom
  • SharePoint Designer - význam a ukážka použitia


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35