Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SharePoint 2016 / 2013 - správa obsahu

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých používateľov a začínajúcich programátorov a správcov systému Microsoft SharePoint, ktorí sa chcú venovať správe obsahu a úpravám vzhľadu prostredia webov postavených práve na tejto platforme.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa naučia vytvárať a upravovať bežné typy objektov na webových stránkach MS SharePoint (zoznamy, knižnice, webové časti a pod.), používať dáta z databáz a iných externých dátových zdrojov, používať výstupy z Reporting Services a Analysis Services, používať workflow, definovať štruktúru webových priestorov na úrovni webov a ich kolekcií, nastaviť používateľské rozhranie z pohľadu ukladania dát a optimalizácie výkonu, optimalizovať vyhľadávanie údajov v systéme a efektívne využívať spoluprácu s MS Office, Excel Services, SharePoint Server a PerformancePoint Services.
Vstupné požiadavky: Znalosť bežnej práce v prostredí MS SharePoint, perfektné ovládanie webového prehliadača, pokročilá znalosť programov MS Office, základné vedomosti o HTML a XML, schopnosť vytvárať jednoduché webové stránky pomocou HTML editora, základy databázového spracovania údajov a aspoň pasívna znalosť anglického jazyka
Cena kurzu: 205 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Prehľad technológií SharePoint a ich verzií
 • Rozdiely medzi SharePoint Foundation a SharePoint Server, Office WebApps a pod.
 • Požiadavky na klientske prehliadače a aplikácie
 • Pohyb a ovládanie v prostredí webových stránok
 • Panel nástrojov
 • Správa základných jednotiek obsahu
 • Ovládanie menu a navigácia
 • Architektúra informácií
 • Štruktúra webov a ich kolekcií
 • Prístup používateľov
 • Hierarchia URL
 • Bežné a odporučené postupy pre weby a ich navigácia
 • Zoznamy, ich správa a ukladanie dát
 • Knižnice
 • Oprávnenia na riadenie používateľských skupín a ich oprávnení
 • Správa obsahu webov
 • Upozornenia a RSS
 • Audiencia a cielenie skupiny

2. DEŇ

 • Integrácia s Office a Office WebApps
 • Integrácia s Outlook
 • Spolupráca s PowerPoint
 • Vytváranie, modifikácia a správa dokumentov a ich verzií
 • Integrácia s Visio, InfoPath a Access
 • Stĺpčeky a ich typy
 • Typy obsahov a ich správne využitie
 • Externé dátové zdroje
 • Excel Services a PerformancePoint Services
 • Šablóny obsahu
 • Definície a úpravy stránok
 • Pohľady
 • Taxonómia, číselníky a správa metadát
 • Vyhľadávanie a jeho prispôsobenie
 • Zoznámenie sa s webovými časťami (WebParts)
 • Použitie webových častí a úprava stránok
 • Workflow, jeho definícia a prispôsobenie
 • Workflow potvrdenie
 • Trojstavový workflow
 • Workflow spätnej väzby
 • Workflow na potvrdenie a podpis
 • Social networking
 • Osobné profily
 • Spoločenské značky
 • Správa webov a webových kolekcií
 • Optimalizácia a sledovanie dátových úložísk


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35