Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SharePoint 2016 / 2013 - vytváranie a publikovanie dokumentov

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov systému Microsoft SharePoint, ktorí majú ambíciu informácie zo systému nielen čerpať, ale v ňom aj niečo publikovať. Vhodný je aj pre začínajúcich programátorov v tomto systéme.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s koncepciou a možnosťami systému SharePoint, naučia sa používať a vytvárať obsah na tímovom webe, v knižnici dokumentov a v pracovných schôdzkach. Spoznajú nástroje a funkcie systému ako aj možnosti spolupráce s programami MS Office. Budú schopní vytvárať weby a kolekcie lokalít ako aj spravovať prístupové práva pre svojich kolegov. Tiež sa naučia používať a vytvárať pracovné postupy (Workflows). V závere kurzu sa naučia používať sociálne funkcie systému, vyhľadávacie funkcie a základné nástroje na podporu Business Intelligence v systéme.
Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS SharePoint a MS Office.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod
  • čo je SharePoint?
  • SharePoint role
  • prístup k SharePoint
  • produkty SharePoint
 • Tímový Web
  • čo je tímový web?
  • navigácia na tímovom webe
  • používanie tímového webu, listy a knižnice
  • úprava domovskej stránky
  • pridanie webovej časti
  • odstránenie webovej časti
 • Priestor dokumentov (Document Workspaces)
  • čo je pracovný priestor dokumentov?
  • vytvorenie priestoru dokumentov
  • odstránenie priestoru dokumentov
 • Pracovné schôdzky (Meeting Workspaces)
  • čo sú pracovné schôdzky?
  • vytvorenie priestoru dokumentov
  • odstránenie priestoru dokumentov
 • SharePoint Lists and Libraries
  • aké zoznamy sú k dispozícii
  • vytvorenie vlastného zoznamu
  • vytvorenie vlastného zobrazenia pre zoznam
  • práca s knižnicami
  • použitie verzií
 • SharePoint a Office
  • SharePoint a Word
  • SharePoint a Outlook
  • SharePoint a Excel
  • SharePoint a Access
  • SharePoint a InfoPath
  • SharePoint a PowerPoint
  • SharePoint a Visio
  • použitie SharePoint Workspace

2. DEŇ

 • SharePoint weby a kolekcie lokalít (Sites and Site Collections)
  • čo je kolekcia webov?
  • vytvorenie kolekcie webov
  • vytvorenie novej stránky
  • prispôsobenie stránky
  • vytvorenie šablóny webu
 • SharePoint Security
  • ako fungujú oprávnenia
  • pridanie užívateľa na web
  • odstránenie používateľa z webu
  • vytvorenie novej skupiny zabezpečenia
 • SharePoint pracovné postupy (Workflows)
  • out-of-the-box pracovné postupy
  • vytváranie vlastných pracovných postupov so SharePoint Designer
  • vytváranie vlastných pracovných postupov v aplikácii Visio
 • SharePoint šablón webov (Server Site Templates)
  • použitie šablón webov
  • webová funkcia pre správu obsahu
  • použitie stránok predlohy
  • vytvorenie Enterprise Wiki
  • zdieľanie databázy programu Access s Access Services (len pre verziu Enterprise)
  • práca s multimédiami
 • SharePoint dokumenty a obsah (Documents and Content)
  • správa dokumentov a záznamov
  • aké sú typy obsahu?
  • vytvorenie typu obsahu
  • čo sú sady dokumentov?
  • vytvorenie sady dokumentov
  • vytvorenie centra dokumentov
  • vytvorenie centra záznamov
  • definovanie informačnej politiky
 • SharePoint spoločenstvá (Communities)
  • použitie osobných a sociálnych funkcií
  • vytvorenie Blogu v SharePoint
  • prispôsobenie SharePoint - tagy a poznámky
 • SharePoint vyhľadávanie
  • vyhľadávanie v službe SharePoint
  • vytvorenie centra vyhľadávania
  • prispôsobenie vyhľadávania pomocou kľúčových slov
  • prispôsobenie vyhľadávania „with scopes“
 • SharePoint Business Intelligence
  • použitie programu Excel Services
  • status indicators
  • Graf - Chart Web Parts
  • služba Podnikové pripojenie (BCS)


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35