Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Outlook 365 - tímová spolupráca

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov programu MS Outlook, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s jeho službami pre tímovú spoluprácu na báze MS Exchange Servera.

Obsah kurzu:

V prvej časti kurzu sa preberajú kontakty a služby elektronickej pošty. Osobitná pozornosť sa venuje internému obehu dokumentov v organizácii.

Druhá časť kurzu sa zaoberá plánovacím kalendárom, evidenciou úloh a tímovou spoluprácou.

zdieľaniu kontaktov v sieti, v rámci elektronickej pošty organizácii poštových priečinkov, internému obehu dokumentov v organizácii a zdieľaným priečinkom. Druhá časť kurzu sa zaoberá kolektívnym organizovaním času a tímovou koordináciou v pracovných skupinách, plánovaním úloh, ich prideľovaním iným osobám a kontrolou úloh. Prakticky sa precvičuje plánovanie akcií, stretnutí, udalostí a úloh, ako aj použitie adresára kontaktov. V záverečnej časti sa pracuje s webovým rozhraním MS Exchange Servera, prístupom k elektronickej pošte a ďalším informáciám.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce s programom MS Outlook.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Kontakty
  • vytváranie a usporiadanie kontaktov, kategórie, pohľady
  • zdieľanie kontaktov v sieti
 • Elektronická pošta
  • zdieľané priečinky
  • organizácia poštových priečinkov
  • delegáti
 • Príprava a spracovanie pošty v aplikáciách MS Windows a MS Office (MS Word, MS Excel), obeh dokumentov v pracovnej skupine
 • Plánovací kalendár
  • skupinové plánovania času, hlavné výhody
  • udalosti a stretnutia - koordinácia času v pracovných skupinách
  • plánovanie prostriedkov
  • zdieľanie
 • Úlohy
  • plánovanie úloh a kontrola ich plnenia
  • prideľovanie úloh iným osobám, prijatie a odmietnutie
  • sledovanie priebehu a ďalších údajov, zasielanie aktuálneho stavu
  • zdieľanie úloh
 • Webové rozhranie MS Exchange Servera
  • prístup k elektronickej pošte
  • prístup k ďalším informáciám
  • spolupráca s MS Outlook


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35