Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Outlook 365 - komunikácia a plánovanie

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o využitie komunikačného a plánovacieho programu MS Outlook v individuálnej inštalácii, t.j. bez pripojenia k MS Exchange Serveru.

Predmet kurzu:

Program MS Outlook je súčasťou kancelárskeho balíka MS Office a patrí k najrozšírenejším programom svojho druhu v súčasnosti. K jeho hlavným službám patrí:

 • evidencia kontaktov - tvorí základ pre vzájomnú komunikáciu používateľov. Možno ju využiť aj na priame vytáčanie telefónnych čísel pomocou modemu alebo vytlačiť vo forme adresára.
 • elektronická pošta - kľúčový nástroj na výmenu informácií v počítačových sieťach. Umožňuje prenos stručných správ, ale formou prílohy možno preniesť aj rozsiahle dokumenty, tabuľky, obrázky a pod. Prijaté správy možno podľa potreby rezerať, tlačiť alebo ďalej spracovať, prípadne presmerovať na iného účastníka v sieti. Dôležité správy možno dlhodobo uchovať v ľubovoľnom tematickom členení.
 • plánovací kalendár - slúži na organizovanie času a tímovú koordináciu v pracovných skupinách. Umožňuje udržať si prehľad o rôznych udalostiach, stretnutiach a úlohách, môže automaticky pripomenúť dôležité termíny, pomáha vyhľadať vhodný termín pre spoločné akcie a pod. V individuálnej inštalácii programu MS Outlook funguje na báze elektronickej pošty.

Obsah kurzu:

V prvej časti kurzu sa preberajú kontakty a služby elektronickej pošty. Osobitná pozornosť sa venuje triedeniu a archivácii správ, internému obehu dokumentov v organizácii, nastaveniu účtov elektronickej pošty a možnostiam automatizácie niektorých úkonov pomocou pravidiel. Druhá časť kurzu sa zaoberá plánovacím kalendárom, evidenciou úloh a tímovou spoluprácou.

Na tento úvodný kurz nadväzuje kurz pre mierne pokročilých používateľov programu, v ktorom sa preberajú rozšírené možnosti tímovej spolupráce na báze MS Exchange Servera.

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows.
Cena kurzu: 65 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Kontakty
  • vytváranie a usporiadanie kontaktov, kategórie, pohľady
  • použitie kontaktov na priame vytáčanie telefónnych čísel a na odosielanie elektronickej pošty
  • tlač kontaktov vo forme adresára
 • Elektronická pošta
  • filozofia a princíp elektronickej výmeny dát - úvod do problematiky
  • písanie a odoslanie správ
  • došlá pošta a jej spracovanie
  • organizácia poštových priečinkov
  • príprava a spracovanie pošty v aplikáciách MS Windows a MS Office (MS Word, MS Excel), obeh dokumentov v pracovnej skupine
  • nastavenie poštových účtov
  • pravidlá na automatické spracovanie správ
 • Plánovací kalendár
  • úvod do problematiky individuálneho a skupinového plánovania času, hlavné výhody
  • udalosti - krátkodobé, celodenné, opakované - plánovanie, pripomínanie, zmeny
  • stretnutia - koordinácia času v pracovných skupinách
 • Úlohy
  • plánovanie úloh a kontrola ich plnenia
  • prideľovanie úloh iným osobám
 • Poznámky
  • uchovanie a zobrazenie krátkych odkazov


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35