Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

CATIA V5 - základy

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o 3D konštrukčný systém CATIA, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho možnosťami a ovladaním.

Predmet kurzu:

CATIA V5 poskytuje jedinečné riešenia pre integrované procesy vývoja produktu a optimalizáciu tímovej práce. Je skvelým produktom v zmysle konkurencieschopnosti v oblasti prepojenie tvorby návrhu, modelovania tvarov a digitálneho modelovania. Otvorená architektúra umožňuje zákazníkom budovať riešenie pre digitálnu definíciu a simuláciu 3D výrobkov. Flexibilné riešenie poskytuje zákazníkom, ktorí sú zameraní na vývoj 2D modelov a zostáv, špičkové riešenie pre prechod na kompletné technické spracovanie v oblasti 3D.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie obsluhy programu a na získanie určitej zručnosti pri jeho používaní. Cieľom kurzu je vysvetliť, ukázať a prakticky precvičiť priestorové modelovanie, návrh a kreslenie projekčných, technických a výrobných výkresov v rôznych oblastiach a tvorbu výstupných zostáv.

Kurz vedú skúsení projektanti s rozsiahlymi odbornými znalosťami a pedagogickými skúsenosťami, ktorí s programom rutinne pracujú.

Vstupné požiadavky: Vítané sú skúsenosti s inými grafickými alebo konštrukčnými systémami.
Cena kurzu: 325 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

  • Pracovné prostredie a nastavenie systému
  • Sketcher - kresliace entity, väzby, transformácie, analýza, polohovaný sketch
  • Part Design - prvky zo sketchra, dress up, transformácie, pattern
  • Drafting - 2D kreslenie a generovanie výkresovej dokumentácie
  • Kótovanie, popisovanie výkresov, rámik a popisové pole

2. DEŇ

  • Tvorba zostáv - väzby, analýza zostavy
  • Výkres zostavy - popisové pole, kusovník
  • Cvičenia


Copyright © 1997-2020  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35