Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Word 365 - hromadná korešpondencia

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých používateľov textového editora MS Word, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s technikou hromadnej korešpondencie a precvičiť si jej použitie na konkrétnych príkladoch z praxe.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na techniku a použitie hromadnej korešpondencie. Osobitná pozornosť sa venuje najmä tvorbe formulárových listov, obálok a adresných štítkov. Podrobne sa preberá príprava hlavného dokumentu, práca so zdrojom údajov a vkladanie zlučovacích polí do dokumentu. Účastníci kurzu sa oboznámia s výstupom hromadnej korešpondencie prostredníctvom tlačiarne a elektronickej pošty.
Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce s programom MS Word a určité skúsenosti pri tvorbe bežných dokumentov.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Význam, možnosti, základné princípy a nástroje hromadnej korešpondencie
  • hlavný dokument a zdroj údajov
  • typy hlavných dokumentov - listy, obálky, štítky, adresár (katalóg), elektronická pošta
  • sprievodca a panel nástrojov
 • Zdroje údajov
  • použitie existujúceho zoznamu adresátov - MS Word, MS Excel, MS Outlook - Kontakty, databáza
  • vytvorenie nového zoznamu adresátov priamo v prostredí MS Word
  • výber a usporiadanie adresátov
  • úprava údajov
 • Hlavný dokument v tvare listu
  • vytvorenie, otvorenie a úprava dokumentu
  • zlučovacie polia
  • kontrola výsledného tvaru dokumentu s konkrétnymi údajmi
 • Výstup hromadnej korešpondencie - zlučovanie
  • do nového dokumentu, možnosť dodatočnej úpravy textov (stránkovanie a pod.)
  • na tlačiareň
  • vo forme elektronickej pošty
 • Ďalšie typy hlavných dokumentov a ich použitie
  • obálky a adresné štítky
  • adresár (katalóg)
 • Databáza ako zdroj údajov


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35