Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Word 365 - pre mierne pokročilých

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov textového editora MS Word, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a prakticky si precvičiť efektívne pracovné postupy pri tvorbe kvalitných dokumentov.

Obsah kurzu:

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k minimálnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

Hlavná časť kurzu je zameraná na podrobné zvládnutie najčastejšie používaných služieb programu a na získanie určitej zručnosti pri tvorbe bežných i náročnejších dokumentov.

Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Vstupné požiadavky: Znalosť základov práce s programom MS Word a schopnosť rýchlo sa učiť.
Cena kurzu: 100 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Základy práce s textom a dokumentom - rekapitulácia
  • otvorenie, úprava a uloženie dokumentu, formy zobrazenia dokumentu
  • zápis a úprava textu, členenie textu, typy písma, grafické prvky
  • označovanie, kopírovanie, presun a mazanie textu, viacnásobný výber textu, úprava označeného textu
  • prezeranie a tlač dokumentu, nastavenie parametrov tlače
 • Formát a štýl textu - znaky a odstavce
  • formát znaku - typ, veľkosť a tvar písma, indexy, podčiarknutie, iné efekty
  • formát odstavca - zarovnanie, riadkovanie, ohraničenie a tieňovanie textu a strán
  • odsadenie, odrážky a číslovanie odstavcov, viacúrovňové číslovanie
  • kopírovanie formátu odstavca
  • inteligentné značky
  • štýl znaku, štýl odstavca, hierarchia štýlov, definícia a použitie štýlov
  • podokno úloh Štýly a Formátovanie
 • Parametre strany
  • vzhľad strany, stĺpce, oddiely, tabelátory, pozadie, zalamovanie strán
  • záhlavie a päta strany, číslovanie strán, poznámky pod čiarou, vodoznaky

2. DEŇ

 • Tabuľky, ich tvorba a spracovanie
  • kreslenie a úprava tabuľky pomocou myši, formátovanie tabuľky, autoformát, obtekanie textu
  • vnorené tabuľky, vzorce v tabuľke, import údajov do tabuľky, grafy a ich úprava
 • Kreslenie, diagramy, obrázky, špeciálne efekty s písmom
 • Ďalšie nástroje a služby
  • pohyb, hľadanie a náhrady v texte, použitie zvislého posuvníka, MS IntelliMouse
  • práca vo viacerých jazykoch
  • kontrola gramatiky a pravopisu, delenie slov, automatické opravy v texte
  • verzie a revízie dokumentov, komentáre, korektúry, porovnanie a zlúčenie dokumentov, tímová spolupráca
  • hromadná korešpondencia, listy, adresy, obálky, zdroj dát
  • súhrnné údaje o dokumente a ich použitie na hľadanie dokumentov
  • konverzie textov pre rôzne verzie programu, import textov z iných editorov (T602)
 • Šablóny
  • tvorba a použitie
  • vzorové dokumenty a formuláre - list, zmluva, faktúra a pod.
 • Nastavenie pracovného prostredia - používateľský profil
  • panely nástrojov, automatické ukladanie dokumentov, ochrana proti makrovírusom a pod.
 • Podpora na webovom serveri MS Office Online
 • Stručný prehľad ďalších služieb programu - textové polia, matematické výrazy, iné objekty, polia, podpora pre sieť Internet / Intranet, makrá (VBA) a pod.


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35