Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS PowerPoint 365 - pre pokročilých

1 deň, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov prezentačného programu MS PowerPoint, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a naučiť sa používať niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe efektných prezentácií.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu si precvičia pokročilé techniky práce s textovými a grafickými prvkami, so zvukom a videozáznamami.
Vstupné požiadavky: Základné skúsenosti s tvorbou bežných prezentácií v programe MS PowerPoint.
Cena kurzu: 70 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

 • Pokročilá práca s textovými objektmi
  • odseky, zarovnanie, riadkovanie, medzery pred a za odsekom
  • konce riadkov
  • používanie tabulátorov
  • bežné a grafické odrážky, formátovanie, úprava
  • vlastné odrážky
  • číslované zoznamy
  • bloky textu
 • Tabuľky
  • vloženie, pohyb, výber
  • zlučovanie buniek, vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • zmena rozmerov riadkov a stĺpcov
  • zvislé zarovnanie obsahu, odsadenie obsahu buniek
  • orámovanie a podfarbenie
 • Obrázky, tabuľky, textové polia, multimediálne a iné objekty (OLE2) - vkladanie a úprava
  • pokročilé techniky
  • snímky obrazovky, animované obrázky GIF
  • objekty, výplne, tieňovanie, priestorové efekty, rotácia objektov
  • zarovnanie a rozmiestňovanie objektov
  • zoskupovanie, oddeľovanie
  • automatické tvary, kreslenie, úpravy, formátovanie
  • práca s mriežkou a vodítkami
  • snímky obrazovky
 • Grafy
  • vkladanie, formátovanie, úpravy
  • typy grafov
  • import grafov z MS Excel, bez prepojenia a s prepojením
 • Video a zvuk
  • galéria klipov
  • zo súboru
  • zo zvukového CD
  • komentár lektora
 • Iné typy objektov, spolupráca s inými programami (Word, Excel)
 • Animácia a špeciálne efekty v prezentáciách
  • efekty pri výmene snímok
  • časovanie prezentácie
  • cyklické opakovanie jej častí
  • efekty pri nábehu snímok, postupná textová a grafická výstavba snímok
  • animácia obrázkov a grafov, tlačidlá pre typické akcie v prezentácii
 • Finalizácia prezentácie
  • hľadanie snímok v iných prezentáciách a ich vkladanie
  • tvorba a použitie vlastných šablón prezentácií, predloha snímok a podkladov
  • poznámky lektora
  • nastavenie prezentácie, alternatívne prezentácie, automatické prezentácie
  • číslovanie snímok, hlavička a päta snímok a podkladov
 • Tlač prezentácie
  • nastavenie, ukážka pred tlačou
  • tlač snímok, podkladov, poznámok
  • spolupráca s MS Word
 • Premietanie a ovládanie prezentácie - show
  • spustenie prezentácie a jej ovládanie pomocou klávesnice a myši
  • použitie dvoch obrazoviek (prezentačnej a riadiacej)


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35