Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SQL Server 2016 / 2014 - správa systému

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre správcov počítačových systémov a ostatných záujemcov, ktorí zodpovedajú za prevádzku databázového systému MS SQL Server a chcú získať potrebné technické vedomosti na jeho inštaláciu, konfiguráciu, administráciu a sledovanie prevádzky.

Predmet kurzu:

MS SQL Server je komplexný programový systém, ktorého efektívne využitie, bezpečnosť a spoľahlivosť do istej miery závisí aj od odborných znalostí a skúseností správcu. Skladá sa z viacerých častí, ktoré úzko spolupracujú navzájom i s ďalšími systémami (webový server, mailový server a pod.). Možno ho prevádzkovať v jednoduchých inštaláciách, ale aj v serverových farmách (clustering) a distribuovaných aplikáciách s replikáciou dát.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o jednotlivých súčastiach SQL Servera z pohľadu správcu a zoznámia sa s najčastejšie používanými nástrojmi a postupmi pri jeho administrácii. Prakticky si precvičia aj niektoré náročnejšie techniky, ku ktorým patrí napr. obnova servera po havárii.
Vstupné požiadavky: Znalosť správy operačného systému MS Windows, znalosť základov SQL Servera na úrovni kurzu „MS SQL Server - základy a návrh databáz“ a znalosť základov jazyka T-SQL - ideálne na úrovni kurzu „MS SQL Server - práca v jazyku T-SQL“.
Cena kurzu: 295 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Prehľad architektúry SQL Servera
  • štruktúra systému a charakteristika jeho súčastí
  • rozdiely v jednotlivých vydaniach SQL Servera
  • základné úlohy a možnosti pre správcov
  • programová dokumentácia - Books Online
 • Inštalácia a nastavenie SQL Servera
  • príprava inštalácie, nároky na technické a systémové vybavenie počítača
  • konfiguračné voľby, inštalačný program
  • pomenované a viacnásobné inštancie
  • bezobslužná a vzdialená inštalácia
  • základné nastavenie servera a prístupu v sieti
 • Nástroje na správu systému
  • Management Studio - pracovné prostredie, použitie administrátorských skriptov
  • SQLCMD utilita - prehľad možností, použitie premenných, interaktívny režim
  • PowerShell - skriptovací jazyk
  • Computer Manager - riadenie služieb, nastavenie sieťových pripojení servera a klientov
  • SQL Server Management Objects (SMO) - programové rozhranie na správu servera
 • Zabezpečenie SQL Servera a správa oprávnení
  • architektúra zabezpečenia, proces autentifikácie a autorizácie používateľov
  • vytváranie a správa prihlasovacích účtov Windows a prihlasovacích účtov SQL Servera
  • vytváranie a správa databázových účtov
  • správa schém a kontextu vykonávania príkazov
  • správa oprávnení servera, databáz, schém a objektov
  • správa certifikátov

2. DEŇ

 • Systémové a používateľské databázy
  • architektúra databáz a transakčného protokolu
  • systémové databázy - master, msdb, model, tempdb
  • vytváranie databáz a nastavenie databázových volieb
  • správa veľkosti databáz
  • umiestnenie databázových súborov na viac diskoch, skupiny súborov, delené tabuľky
 • Údržba databáz a indexov
  • správa fragmentácie
  • použitie nástroja Database Tunig Advisor
  • nastavenie databázy pre definovanú záťaž
  • úvod do architektúry indexov z pohľadu výkonu
  • vytváranie, zmena, zneprístupnenie a odstránenie indexov
 • Zálohovanie a obnova SQL Servera
  • stratégia zálohovania a obnovy dát
  • zálohovanie databáz, súborov, skupín a transakčných protokolov
  • obnova používateľských databáz
  • obnova a nové zostavenie systémových databáz
  • automatické zotavenie servera po havárii
  • použitie databázových snímok pri obnove databázy
 • Zabezpečenie vysokej dostupnosti dát
  • prehľad používaných technológií
  • Database Mirroring - prehľad, role serverov, konfigurácia
  • Clustering - prehľad a predpoklady pre použitie

3. DEŇ

 • Ďalšie úlohy správy systému
  • konfigurácia systému
  • nastavenie doplnkových funkcií (SQLMail)
  • úlohy spojené s údržbou systému
 • Automatizácia správy systému
  • služba SQL Server Agent, systémová databáza msdb
  • definícia operátorov a spôsobu ich notifikovania
  • vytváranie a časovanie úloh, sledovanie ich vykonávania
  • konfigurácia výstrah (typy a skupiny chýb, Performance Counters)
  • vytvorenie plánu údržby databáz
  • vytvorenie úloh pre viac serverov
 • Monitorovanie výkonu a aktivity SQL Servera
  • nástroje pre monitorovanie systému - SQL Profiler, Performance Monitor, ...
  • sledovanie záťaže a optimalizácia systému
  • pohľady na metadáta, dotazovanie statických a dynamických metadát
 • Replikácia dát
  • úvod do replikácií, typy replikácií, transakčná a HTTP replikácia peer to peer
  • príprava replikácií
  • implementácia replikácií z prostredia Management Studio
  • programové rozhranie Replication Management Object (RMO)
  • monitorovanie a administrácia replikácií - Replication Monitor


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35