Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SQL Server 2016 / 2014 - návrh podnikových riešení

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pokročilých vývojárov a ostatných záujemcov, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s databázovým systémom MS SQL Server a získať potrebné technické vedomosti na návrh a implementáciu podnikových databázových riešení na báze tohto systému.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o jednotlivých súčastiach SQL Servera a spôsobe ich použitia pri návrhu komplexných OLTP databázových riešení. Dôraz sa kladie najmä na nové technológie - podpora .NET, XML, Service Broker, Notification Services a pod.
Vstupné požiadavky: Znalosť základov databázového spracovania údajov a určité skúsenosti s relačnými databázami.
Cena kurzu: 270 €  +  DPH 20 %

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35