Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS SQL Server 2016 / 2014 - integračné služby

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre návrhárov, vývojárov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na hromadný výber, transformáciu a ukladanie údajov v informačných systémoch a s použitím týchto nástrojov na tvorbu dátových skladov. 

Predmet kurzu:

Pod názvom SQL Server Integration Services (SSIS) server ponúka sadu nástrojov na výber dát z rôznych zdrojov, ich transformáciu a uloženie do vybraného cieľového umiestnenia (ETL - Extract, Transform & Load). Obvykle sa používajú na realizáciu pravidelných dátových tokov medzi informačnými systémami (systémová integrácia) a na pĺnenie dátových skladov a analytickžch systémov údajmi odvodenými z transakčných databáz.

Dátové sklady sú implementované formou relačných databáz, ale v porovnaní s transakčnými databázami mávajú jednoduchšiu štruktúru a širšie poňatý obsah (fungujú ako centrálna databáza firmy). Analytickým systémom je venovaný osobitný kurz „MS SQL Server - analytické služby - OLAP.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o možnostiach integračných služieb a naučia sa ich prakticky využívať na hromadné spracovanie a prenos dát a na plnenie dátových skladov.

Vstupné požiadavky: Znalosť základov SQL Servera na úrovni kurzu „MS SQL Server - základy a návrh databáz“ a znalosť základov jazyka T-SQL - ideálne na úrovni kurzu „MS SQL Server - práca v jazyku T-SQL“.
Cena kurzu: 190 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod
  • prehľad architektúry, prechod od DTS k SSIS
  • základné koncepty a terminológia - dátové sklady, kontajnery, konektivita, úlohy toku dát, obmedzenia
  • Business Intelligence Development Studio - vývojárske prostredie SSIS
  • Runtime pre SSIS
 • Návrh a ladenie balíčkov SSIS
  • SSIS Package Designer
  • balíčky Control Flow - použitie a konfigurácia kontajnerov, úloh a obmedzení
  • balíčky Data Flow - použitie a konfigurácia zdrojov, transformácií a cieľov
  • Data Flow komponenty a ich použitie
  • spúšťanie a ladenie balíčkov, BreakPoint, DataViewer
 • Škálovateľnosť, optimalizácia, konfigurácia a nasadenie balíčkov SSIS
  • stratégia návrhu OVAL - Operations, Volume, Applications, Locations
  • monitorovanie výkonu balíčkov a priebehu dátových tokov
  • konfigurácia a nasadenie balíčkov

2. DEŇ

 • Operácie ETL a dátové sklady
  • úvod do problematiky, základné princípy a operácie
  • logovanie v balíčkoch
  • paralelné operácie
  • sekvenčné kontajnery
  • Lookup Caching
 • Transformácie dát a ich použitie
  • odvodené stĺpce
  • Slowly Changing Dimension
  • Fuzzy Lookup
  • Fuzzy Grouping
  • Data Mining Query
 • Programovateľnosť balíčkov SSIS
  • programovanie úloh a balíčkov
  • skriptovanie úloh a komponentov transformácie
  • netradičné dátové zdroje
  • alternatívne transformácie


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35