Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Oracle 12c / 11g - programovací jazyk PL/SQL

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a pokročilých používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať so systémom pomocou programovacieho jazyka PL/SQL.

Predmet kurzu:

PL/SQL je procedurálna nadstavba jazyka SQL v databázovom systéme Oracle.

Obsah kurzu:

Kurz je zameraný na podrobné zvládnutie jazyka PL/SQL a praktické ukážky jeho použitia pri tvorbe programového kódu na spracovanie dát, procedúr, funkcií, triggerov a ďalších prvkov.
Vstupné požiadavky: Znalosť práce v systéme Oracle a praktické skúsenosti s jazykom SQL na prácu s dátami v prostredí Oracle SQL Developer.
Cena kurzu: 270 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Úvod do PL/SQL
  • popis prostredia PL/SQL
  • prehľad typov blokov PL/SQL, generovanie výstupov z blokov
  • vytvorenie a vykonanie jednoduchého anonymného bloku
 • Deklarácia premenných
  • typy identifikátorov v podprogramoch PL/SQL
  • deklarácie a inicializácie premenných
  • skalárne dátové typy a zložené dátové typy
  • väzobné premenné a možnosti ich použitia
 • Tvorba kódu
  • syntaktické pravidlá tvorby príkazov
  • použitie vnorených blokov ako príkazov
  • používanie návestí
  • pridávanie komentárov do kódu
 • Riadenie behu programu
  • podmienky - IF-THEN-ELSE, CASE
  • cykly - FOR, WHILE
  • sekvenčná navigácia - GOTO
 • Použitie SQL v PL/SQL
  • získavanie dát
  • riadenie transakcií
  • práca s kurzormi
  • DML a DDL v PL/SQL
  • zabudované SQL Funkcie

2. DEŇ

 • Záznamy - Records
  • implicitné a explicitné definovanie typu záznamu
  • použitie záznamov
 • Kolekcie - Collections
  • práca s kolekciami
  • Oracle Collection API
 • Ošetrenie výnimiek
  • typy výnimiek a možnosti ich riadenia
  • možnosti zachytenia výnimiek
  • zachytenie používateľom definovaných výnimiek
  • zachytenie nepreddefinovaných chýb Oracle servera
  • hlásenie chýb v aplikáciách
 • Vytváranie programových jednotiek
  • uložené procedúry
  • funkcie
  • balíky
  • triggery


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35