Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Oracle 12c / 11g - pokročilé metódy analýzy dát v SQL

2 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre analytikov dát, vývojárov a pokročilých používateľov databázového systému Oracle, ktorí chcú lepšie využiť jazyk SQL na analýzu dát a podrobne sa oboznámiť so špecifickými analytickými funkciami v systéme.

Obsah kurzu:

Účastníci kurzu sa oboznámia s pokročilými prvkami jazykov SQL a PL/SQL, naučia sa vyberať a spracovať údaje pochádzajúce zo zložitého dátového prostredia, výsledky prezentovať v prehľadnej forme. V potrebnom rozsahu sa oboznámia aj s ďalšími nástrojmi na analýzu dát v systéme.
Vstupné požiadavky: Znalosť databázového systému Oracle, jazyka SQL a pracovného prostredia Oracle SQL Developer.
Cena kurzu: 325 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

 • Vnorené dotazy
  • jednoriadkové vnorené dotazy v klauzulách WHERE a HAVING
  • vnorené dotazy v klauzule FROM - inline views
  • viacriadkové vnorené dotazy - operátory ALL, ANY, IN, EXIST
  • použitie viacstĺpcových poddotazov
  • korelačné poddotazy
 • Pokročilé agregačné dotazy
  • dotazy s klauzulou ROLLUP
  • použitie klauzuly CUBE
 • Analytické funkcie
  • funkcie pre určenie poradia - ranking functions - RANK a DENSE_RANK
  • kumulatívna distribúcia - CUME_DIST
  • funkcia NTILE
  • funkcia WIDTH_BUCKET
  • funkcia ROW_NUMBER

2. DEŇ

 • Analytické funkcie - pokračovanie
  • zisťovanie hodnôt zodpovedajúcich zadanému percentilu - PERCENTILE_CONT, PERCENTILE_DISC
  • kumulatívne a pohyblivé agregačné funkcie - window functions
  • kumulatívny súčet
  • kĺzavý priemer
  • LAG a LEAD
  • FIRST_VALUE a LAST_VALUE
  • FIRST a LAST
 • Ďalšie pokročilé techniky v SQL
  • výrazy z CASE
  • hierarchické dotazy


Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35