Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Prihláška - pokyny

Organizačné pokyny a zmluvné podmienky k záväznej prihláške na kurz

Prihláška

Záväznú prihlášku vyplňte a odošlite elektronickou cestou. Vyplnené údaje sa uchovajú vo Vašom počítači aj na neskoršie použitie (cookies).

Vašu prihlášku musíme obdržať v akejkoľvek forme najneskôr 2 pracovné dni pred termínom konania kurzu.

Prijatie záväznej prihlášky a zaradenie na kurz Vám potvrdíme e-mailom alebo telefonicky.

Osobné údaje

V záväznej prihláške na kurz treba vyplniť všetky údaje, najmä vybraný kurz, plné meno, adresu a kontakt na zamestnávateľa a údaje o platbe. Súkromný telefón (mobil) prosíme uviesť pre prípad súrnych oznamov v súvislosti s konaním kurzu.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok pokrýva náklady na technické, odborné a organizačné zabezpečenie kurzu. Pri kratšej účasti na kurze možno dohodnúť jeho zníženie. Ku všetkým cenám účtujeme DPH 20 %.

Platba

Pri prvom kontakte so zákazníkom požadujeme platbu pred začiatkom kurzu na účet firmy. V prípade stálych zákazníkov alebo po predchádzajúcej dohode platbu možno vykonať aj po kurze na základe nami vystavenej faktúry.

Pri platbe vopred účastnícky poplatok, t.j. cenu za kurz + DPH uhraďte láskavo na účet Ipex IT, s.r.o. č. SK47 0200 0000 0015 5406 0157 vo VÚB Bratislava-Rača. Vo variabilnom symbole platby uveďte číslo kurzu a v konštantnom symbole 0308.

Storno

V prípade dopredu neohlásenej neúčasti uhradený poplatok nevraciame, objednanú literatúru Vám zašleme.

Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  02.09.2017, 15:41