Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Prihláška na kurz

Kurz: Organizačné pokyny

 

Priezvisko: Meno: Tituly:
Organizácia:
Útvar:
Adresa: PSČ:   Mesto:
IČO: IČ DPH:
Predvoľba: Tel: Mobil:
E-mail: Web:

Odoslaním svojich registračných údajov dávam spoločnosti Ipex IT, s.r.o., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO: 35827548, zapísanej v Obchodnom registri SR na Okresnom súde Bratislava 1, zložka SRO 25660/B súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu tohto formulára pre vnútorné potreby, a to na organizačné zabezpečenie počítačových kurzov a s tým spojené úkony. Súhlas udeľujem dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať. Spoločnosť Ipex IT má pri spracúvaní mojich osobných údajov postavenie Prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Poznámka:
Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  02.09.2017, 15:41