Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

Organizácia kurzov

Ponuka kurzov

Zoznam všetkých kurzov v aktuálnej ponuke je uvedený na stránke Ponuka kurzov. Je rozčlenený do niekoľkých tematických okruhov a ku každému kurzu je uvedený názov, odkaz na stránku s podrobným obsahom kurzu, cena a rozsah výuky (počet dní). Ku kurzom, ktoré sú pripravené pre verejnosť v aktuálnom plánovacom období, sú uvedené aj čísla konkrétnych kurzov v jednotlivých termínoch ich konania.

Kurzy pre verejnosť

Termínové plány kurzov pre verejnosť pripravujeme v dvojmesačných intervaloch. Spolu so záväznou prihláškou a informáciami o novinkách ich uverejňujeme na webe a v elektronickej forme rozosielame vybraným zákazníkom.

Kurzy na objednávku

Pre pracovné skupiny a jednotlivcov ponúkame aj kurzy a konzultácie na objednávku, ktoré sa môžu konať v našich učebniach alebo priamo u zákazníka. Obsah, forma, miesto, čas a cena kurzov sa určuje individuálne. Náplň kurzov môže vychádzať z verejných kurzov, podľa potreby môže byť špecificky upravená (zjednodušená, doplnená, kombinovaná z viacerých tém, prispôsobená pre staršie verzie programov a pod.), alebo môže byť pripravená na iné témy podľa požiadaviek zákazníka (v medziach našich možností).

Ak máte záujem o takéto kurzy, kontaktujte nás láskavo elektronickou poštou alebo telefonicky.

Obsah kurzov

Programy kurzov sú zostavené tak, aby poskytli ucelený prehľad poznatkov z danej oblasti a dostatočný priestor na praktické precvičenie preberanej látky - vrátane konzultácií konkrétnych problémov účastníkov. Účastníci tak získajú nielen potrebné teoretické znalosti, ale aj určité praktické skúsenosti a návyky.

Stránky jednotlivých kurzov obsahujú:

  • názov, rozsah a anotáciu kurzu
  • vstupné požiadavky (znalosti) - treba zohľadniť pri výbere kurzov
  • cenu kurzu
  • program kurzu

Lektori

Výuku zabezpečujú erudovaní lektori z akademického a komerčného prostredia.

Mobilná učebňa

Na mobilné účely využívame notebooky Fujitsu-Siemens Amilo Core2Duo 2.0 GHz, 3 GB RAM, 240 GB HDD a prenosné projekčné zariadenie. Prevádzku vlastných učební sme ukončili v roku 2016.

Programové vybavenie

Na výučbu sa používajú obvykle najnovšie verzie príslušných programov a kancelárske aplikácie sú zväčša v slovenskej alebo českej verzii.

Ceny

Ceny kurzov sú stanovené podľa ich náročnosti a rozsahu (v rámci internej cenovej kategorizácie).

Cena za odbornú literatúru sa fakturuje osobitne.

Časový harmonogram výuky:

Ak nie je uvedené inak, kurzy majú formu celodennej výuky pri počítačoch v nasledovnom rozsahu:

Výuka - 8 vyučovacích hodín po 50 minút   830 - 1600
Obedná prestávka 1230 - 1300
Dopoludňajšia a popoludňajšia prestávka 10 minút

Záväzná prihláška

Na stránke Záväzná prihláška sú uvedené aj pokyny na jej vyplnenie a informácie o ubytovaní pre mimobratislavských účastníkov.

Možnosti ubytovania

Ubytovanie si účastníci rezervujú a platia sami. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vybrané hotely a lacnejšie ubytovanie v študentských domovoch v širšom centre mesta.

Uvedené minimálne ceny sú len orientačné, lebo sa často menia (stav k 1.10.2015):

Názov Adresa Telefón € / noc Info
Hotel Nivy Líščie nivy 3 (2) 5541 0390 - 5 60 www.hotelnivy.sk
Hotel Turist Ondavská 5 (2) 5541 0508 - 9 35 www.turist.sk
Hotel Astra Prievozská 14/A (2) 5823 8111, -222 40 www.hotelastra.sk
Študentský domov Svoradov - 1 / 2 lôžka Svoradova 13 0918 664 010 26 / 38 p. Trochtová
Študentský domov J. Hronca - 2 lôžka Bernolákova 1 0918 664 010 38 p. Trochtová

Poznámky:

  • Prezentácia účastníkov sa vykonáva na začiatku kurzu - max. 10 min.
  • Nápoje a občerstvenie sú zahrnuté v cene kurzov.
  • V areáli školiaceho strediska a v jeho blízkom okolí je k dispozícii niekoľko stravovacích zariadení s denným menu na bežné stravné lístky.
Copyright © 1997-2021  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  03.09.2017, 13:09